Visiteret ydelse

Hvis du er blevet visiteret til praktisk hjælp ved kommunen, så kan du vælge Gedved Rengøring ApS som din udbyder.

På nuværende tidspunkt er vi udbyder i Hedensted Kommune, men inden for kortere tid, håber vi at tilføje flere kommuner til listen.

Kontakt os gerne for at høre mere.

Hvad er praktisk hjælp?

Praktisk Hjælp dækker rengøring, anretning af mad og klippekorts ordningen. Borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan få bevilliget Praktisk Hjælp/hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83.
Det betyder med andre ord, at ældre, handicappet, psykisk syge, førtidspensionister eller borgere, som har været indlagt på sygehuset har mulighed for at få hjælp til praktiske opgaver.

Ønsker du at søge om Praktisk Hjælp gøres det gennem Visitationen. Visitationen i Hedensted kommune kan kontaktes på telefonnummer 79 75 58 20 og har telefontid hver dag mellem 9-13. Så bliver du tilknyttet en visitator, som står for kontakten til dig og det videre forløb.

Hvis du vælger Gedved Rengøring så betyder det, at du som modtager selv kan være med til at tilrettelægge, hvilke opgaver din medarbejder skal løse for dig. Det kan være. at du engang imellem får brug for at bytte dig til andre opgaver end dem, der er truffet afgørelse om.

Hjælpen leveres på hverdage mellem klokken 8 og 17, og du vil blive knyttet til en fast medarbejder, som er den person, der vil komme i dit hjem (der kan være variation i forhold til ferie/sygdom, men ellers er det den samme der vil komme hos dig). At blive knyttet til en bestemt medarbejder anser de fleste kunder som en stor fordel. Både fordi det er lettere, og ikke mindst fordi den personlige kontakt er af stor betydning i samarbejdet.

Hos Gedved Rengøring ApS har du en fast kontaktperson på kontoret, som du kan kontakte på firmaets telefonnummer, og som altid er klar på at hjælpe.

Du har endvidere mulighed for at købe ekstra hjælp til rengøring eller andet hos os.

Klippekortsordningen

Klippekortsordningen er en støtte mod ensomhed, som du har mulighed for at søge, såfremt du modtager Praktisk Hjælp hver uge. Det er uden betydning, at du har en ægtefælle/samlever. Klippekortet giver dig én times ekstra hjælp om ugen, hvis du er hjemmeboende, som du f.eks. kan bruge på ekstra rengøring, til gåtur, indkøb, bage en kage, snakke, få læst højt og meget andet.

Det er muligt at spare klip op, hvis du ønsker at komme på en heldagstur eller til koncert, dog skal du betale omkostningerne for din ledsager, f.eks. billet og mad.

Vi hjælper gerne med klippekortsordningen, hvis det ønskes.

Vi er demensvenner

Vores ansatte, både rengøring, kontor og lager assistenter har modtaget undervisning i demens. Både igennem demensvenner organisationen, men også gennem fælles kursus ledet af en fra demensven/Alzheimerforeningen, i virksomheden. Ny ansatte kommer også igennem undervisningen, da vi ved, hvor stor tryghed det bringer, både for kunder og ansatte, i vores samarbejde.